Priser/gebyrer - Helsevern og sosial omsorg

Husleie omsorgsboliger - pr. mnd.
Omsorgsbolig Pris
Kapp - stor leilighet - 40 kvm. 7657,-
Kapp - liten leilighet - 25 kvm. 4698,-
Balke - leilighet 1-5 - 55 kvm. 8370,-
Balke - leilighet 6, 8, 10-15, 16, 21-23 5497,-
Balke - leilighet 17-20 4895,-
Balke - leilighet 24-28 - 50 kvm. 7562,-
Fjellvoll - 40 kvm. 2 rom u/strøm 7261,-
Fjellvoll - Fjellstua leil. nr. 1 (34 kvm. 1. og 2. etg.) 7028,-
Fjellvoll - Fjellstua leil. nr. 3 og 4 (36,9 kvm. 1. og 2. etg.) 7434,-
Fjellvoll - Fjellstua leil. nr. 2 (28,3 kvm. 1. og 2.etg.) 6641,-

 

Korttidsopphold
Grunnlag Pris
Korttidsopphold pr. døgn - makssats fra departementet 150,-

 

Dagplass
Grunnlag Pris
Brukerbetaling dagplass - pr. dag 179,-

 

Hjemmetjenester
Brukerbetaling hjemmetjenester - pr. mnd. (G = Grunnbeløpet i folketrygden) Pris
Inntekt inntil 2 G (sats fastsatt i forskrifter fra Sosial- og helsedept.) 195,-
Inntekt 2-3 G 1330,-
Inntekt 3-4 G 2164,-
Inntekt 4-5 G 2860,-
Inntekt 5 G 3643-
Timepris ved selvkost 500,-
Hjemmesykepleie Gratis

 

Trygghetsalarm
Abonnement trygghetsalarm - pr. mnd. Pris
Kommunal 378,-
Ekstra alarmstykke (aktuelt for for eksempel ektefeller) 183,-

 

Mat
Grunnlag Pris
Middag kantine/tilkjørt hjem 99,-
Middag u/suppe/dessert for øvrige (ansatte, besøkende o.l.) 110,-
Frokost 27,-
Kveldsmat 28,-
Full kost matabonnement 4356,-
Matabonnement - kun middag 2221,-

 

Diverse
Grunnlag Pris
Trygghetsplasser - makssats fra departementet 390,-
Vask av tøy pr. mnd. 416,-
Etableringsgebyr startlån/boligtilskudd 3576,-

 

( Skriv ut Skriv ut