Priser/gebyrer - Helsevern og sosial omsorg

Husleie omsorgsboliger - pr. mnd.
Omsorgsbolig Pris
Kapp - stor leilighet - 40 kvm. 7856,-
Kapp - liten leilighet - 25 kvm. 4820,-
Balke - leilighet 1-5 - 55 kvm. 8587,-
Balke - leilighet 6, 8, 10-15, 16, 21-23 5640,-
Balke - leilighet 17-20 5022,-
Balke - leilighet 24-28 - 50 kvm. 7759,-
Fjellvoll - 40 kvm. 2 rom u/strøm 7450,-
Fjellvoll - Fjellstua leil. nr. 1 (34 kvm. 1. og 2. etg.) 7211,-
Fjellvoll - Fjellstua leil. nr. 3 og 4 (36,9 kvm. 1. og 2. etg.) 7627,-
Fjellvoll - Fjellstua leil. nr. 2 (28,3 kvm. 1. og 2.etg.) 6814,-

 

Korttidsopphold
Grunnlag Pris
Korttidsopphold pr. døgn - makssats fra departementet 154,-

 

Dagplass
Grunnlag Pris
Brukerbetaling dagplass - pr. dag 183,-

 

Hjemmetjenester
Brukerbetaling hjemmetjenester - pr. mnd. (G = Grunnbeløpet i folketrygden) Pris
Inntekt inntil 2 G (sats fastsatt i forskrifter fra Sosial- og helsedept.) 200,-
Inntekt 2-3 G 1365,-
Inntekt 3-4 G 2220,-
Inntekt 4-5 G 2934,-
Inntekt 5 G 3738-
Timepris ved selvkost 513,-
Hjemmesykepleie Gratis

 

Trygghetsalarm
Abonnement trygghetsalarm - pr. mnd. Pris
Kommunal 388,-
Ekstra alarmstykke (aktuelt for for eksempel ektefeller) 188,-

 

Mat
Grunnlag Pris
Middag kantine/tilkjørt hjem 102,-
Middag u/suppe/dessert for øvrige (ansatte, besøkende o.l.) 112,-
Frokost 27,-
Kveldsmat 28,-
Full kost matabonnement 4470,-
Matabonnement - kun middag 2279,-

 

Diverse
Grunnlag Pris
Trygghetsplasser - makssats fra departementet 400,-
Vask av tøy pr. mnd. 427,-
Etableringsgebyr startlån/boligtilskudd 3669,-

 

( Skriv ut Skriv ut