Priser/gebyrer - Helsestasjonen - utenlandsvaksinering


Helsestasjonen - utenlandsvaksinering

Konsultasjonspris/betalingssatser i forbindelse med utenlandsvaksinering. Vaksinasjonsprisen styres av Folkehelseinstituttets utsalgspris, og justeres etter deres prisliste.  
Grunnlag Gebyr
1. gangs konsultasjon, vaksinasjon og/eller veiledning, voksne, pr. person 270,-
Oppfølgingsvaksine, voksne * 135,-
Konsultasjon barn til og med 10. trinn 135,-
Materiellkostnad, engangsutstyr pr. vaksine 27,-
Utskrift av vaksinasjonskort ved mistet 86,-
Ikke møtt til time, uten meldt forfall senest 24 timer før avtale - voksen per person 270,-
Ikke møtt til time, uten meldt forfall senest 24 timer før avtale - barn per person 135,-
 

* Innen 1 år etter 1.-gangs konsultasjon

MERK:

Vaksineprisene kommer i tillegg. Vaksineprisen styres av Folkehelsetilsynet, rundet av til nærmeste 5 kroner.

Egenandelskort gjelder ikke.

( Skriv ut Skriv ut