Priser/gebyrer - Forurensing

Gebyr med hjemmel i Forurensingsloven
Grunnlag Gebyr
Søknad om utslippstillatelse - utslipp mindre enn 50 pe 4053,-
Utslipp fra 50 pe - grunnbeløp 8105,-
Utslipp fra 50 pe - tillegg til grunnbeløpet - pr. pe 17,18
   
Årsgebyr for  kontroll av mindre avløpsanlegg 406,-
Søknad om utslippstillatelse av oljeholdig vann 6360,-
Tilsyn på oljeutskilleranlegg - engangsgebyr på tilsyn på eldre anlegg/anlegg uten kommunal utslippstillatelse 6360,-
Tilsyn på oljeutskilleranlegg - årlig gebyr 212,-
Opprettet 17. februar 2013, 13:19 av Øivind Skogli
Oppdatert 5. januar 2018, 11:53
( Skriv ut Skriv ut