Priser/gebyrer - Forurensing

Gebyr med hjemmel i Forurensingsloven
Grunnlag Gebyr
Søknad om utslippstillatelse - utslipp mindre enn 50 pe 3823,-
Utslipp fra 50 pe - grunnbeløp 7647,-
Utslipp fra 50 pe - tillegg til grunnbeløpet - pr. pe 16,21
Opprettet 17. februar 2013, 13:19 av Øivind Skogli
Oppdatert 4. januar 2017, 09:08
( Skriv ut Skriv ut