Priser/gebyrer - Feie- og tilsynsgebyr

Priser inkl. merverdiavgift.

Feie- og tilsynsgebyr
Grunnlag Gebyr
Årsgebyr pr. pipe (selvkost) 572,-
Feiing av fritidsbolig per pipe 572,-
Kamerakontroll av skorstein/pipe 1030,-
Fresing av skorstein/pipe 1403,-
Fjerning av fugl i pipe/ildsted 1030,-
Fjerning av fuglerir i pipe 1030,-
( Skriv ut Skriv ut