Priser/gebyrer - Feie- og tilsynsgebyr

Priser inkl. merverdiavgift.

Feie- og tilsynsgebyr
Grunnlag Gebyr
Årsgebyr pr. pipe (selvkost) 583,-
Feiing av fritidsbolig per pipe 583,-
Kamerakontroll av skorstein/pipe 1051,-
Fresing av skorstein/pipe 1431,-
Fjerning av fugl i pipe/ildsted 1051,-
Fjerning av fuglereir i pipe 1051,-
( Skriv ut Skriv ut