Priser/gebyrer - Eierseksjoner

Gebyr med hjemmel i Lov om eierseksjoner § 7 siste ledd

Rettsgebyret pr. 2017 er 1049 kroner. Dette justeres hvert år av politi- og justisdepartementet.

Saksbehandlingsbgebyr:

Opprettet 17. februar 2013, 13:23 av Øivind Skogli
Oppdatert 5. januar 2017, 12:50
( Skriv ut Skriv ut