Priser/gebyrer - Brannvesenet

Priser inkl. merverdiavgift.

Utrykning til unødige alarmer

Bedriftsabonnenter, alle typer virskomheter og offentlige bygninger med overføring av alarm fra automatisk brannalarmanlegg og/eller sprinkleranlegg til 110-sentral, hvor brannvesenet blir varslet og utrykning foretas og årsaken anses som unødvendig (teknisk feil, menneskelig handling, manglende vedlikehold m.v.)

5896,-

 

Tjenester og oppgaver som ikke er lovpålagt

Grunnlag Gebyr

Kontroll av nyinstallert ildsted i eksisterende boenhet

806,-

Befaring vedr. branntekniske spørsmål

806,-

 

Utleie av materiell
Grunnlag Gebyr

Utleie avtales i hvert enkelt tilfelle. Utleietid kan være begrenset. Ødelagt materiell erstattes av leietager.

Motorsprøyte/brannpumpe, pr. døgn

1084,-

Lensepumpe inkl. 1. slangelengde, pr. døgn

583,-

Brannslanger, pr. slangelengde pr. døgn

108,-

 

Undervisning, kurs, øvelser (min. 10-15 deltakere pr. kurs)
Grunnlag Gebyr

Brannvernlederkurs, 2 dager, pr. deltager

4066,-

Sikkerhetskurs, 1 dag, pr. deltager

2792,-

Kurs i varme arbeider, 1 dag, pr. deltager

2589,-

Kurs i førstehjelp og brannvern, 1 dag, pr. deltager

1328,-

Kurs i førstehjelp, HLR, 1/2 dag (4 skoletimer), pr. deltager

664,-

Bistand ved gjennomføring av brannøvelser, pr. deltager

237,-

Bistand ved gjennomføring av kurs i Sivilforsvarets regi avtales i hvert enkelt tilfelle.

Nedbrenning av bygninger

Avtales i hvert enkelt tilfelle.

Automatiske varslingsanlegg
Grunnlag Gebyr
Årsavgift for alarmkunder (institusjoner, næring, borettslag, skoler, barnehager m.v.)  
Standardabonnement:
Brannalarm + 1 valgfri alarmtype
4066,-

Tillegg for utvidet abonnement:
3. og 4. alarminngang - pris pr. inngang

1694,-
Tillegg for utvidet abonnement:
5. og flere alarminngangere - pris pr. inngang

 
847,-
Årsavgift heisalarm
Grunnlag Gebyr
Heisalarm 1694,-
Tillegg for årsavgift for 2. og flere heisalarmer (pris pr. inngang) 745,-
Årsavgift for teknisk alarm 1694,-
Tilknytningsgebyr til 110-sentral
Grunnlag Gebyr
Tilknytningsgebyr første alarm 5374,-
Tilknytningsgebyr pr. alarm ved tilkobling av flere alarmer 2687,-

MERK:
Tilknytningsgebyr faktureres som et engangsgebyr til 110-sentralen ved tilknytning første gang.

Alle alarmkunder må ha nøkkelbokssafe. Nøkkelbokssafe skal ha egen alarminngang.

Tjenester knyttet til innbruddsalarm
Grunnlag Gebyr
Avtale om vakttelefon for innbruddsalarm 1974,-
Utrykning til innbruddsalarm, pr. utrykning 987,-

 

( Skriv ut Skriv ut