Priser/gebyrer - bevillingsgebyr - salg/skjenke - tobakksvarer

Salg av alkoholholdig drikk
Grunnlag  Gebyr
Gruppe 1 (2,5-4,7 volum% alkohol) pr. vareliter 0,21
Gruppe 2 0,57
Bevillingsgebyr for salg 1630,-
Skjenking av alkoholholdig drikk
Grunnlag  Gebyr
Gruppe 1 (2,5-4,7 volum% alkohol) pr. vareliter 0,47
Gruppe 2 (4,8-21 volum% alkohol) pr. vareliter 1,24
Gruppe 3 (22-60 volum% alkohol, pr. vareliter 4,09
Bevillingsgebyr for skjenking - minimum pr. år 5100,-
Bruk av bevilling ved en enkelt anledning og ambulerende, pr. benyttelse 360,-
Avleggelse av prøve
Grunnlag  Gebyr
Avleggelse av prøve, herunder forsøk på avleggelse, forskuddsgebyr 400,-


Relatert link: Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.

Merk: Østre Toten kommune benytter de til hver tid fastsatte maksimumsgebyrer som alkoholloven med tilhørende forskrifter fastsetter og gir anledning til.

 

Registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer med videre (tobakksforskriften)
Grunnlag  Gebyr
Tilsynsavgift for salgssteder - Kan kreves av tilsynsmyndigheten (kommunen) - Årlig avgift 4500,-
Tilsynsavgift for midlertidige salgssteder - Kan kreves av tilsynsmyndigheten (kommunen) - Årlig avgift 1200,-
( Skriv ut Skriv ut