Priser/gebyrer - Bevillingsgebyr - salg/skjenke

Salg av alkoholholdig drikk
Grunnlag  Gebyr
Gruppe 1 (2,5-4,7 volum% alkohol) pr. vareliter 0,20
Bevillingsgebyr for salg 1570,-
Skjenking av alkoholholdig drikk
Grunnlag  Gebyr
Gruppe 1 (2,5-4,7 volum% alkohol) pr. vareliter 0,45
Gruppe 2 (4,8-21 volum% alkohol) pr. vareliter 1,20
Gruppe 3 (22-60 volum% alkohol, pr. vareliter 3,95
Bevillingsgebyr for skjenking - minimum pr. år 4900,-
Bruk av bevilling ved en enkelt anledning og ambulerende, pr. benyttelse 350,-
Avleggelse av prøve
Grunnlag  Gebyr
Avleggelse av prøve, herunder forsøk på avleggelse, forskuddsgebyr 400,-


Relatert link: Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.

Merk: Østre Toten kommune benytter de til hver tid fastsatte maksimumsgebyrer som alkoholloven med tilhørende forskrifter fastsetter og gir anledning til.

( Skriv ut Skriv ut