Priser/gebyrer - Barnehage

Satser for kommunale barnehager pr. måned

Plass Pris barn 1 Pris barn 2 Pris barn 3
100 % plass 2910- 2037,- 1455,-
80 % plass 2765,- 1936,- 1383,-
60 % plass 2183,- 1529,- 1092,-


Merk:

  • Ekstradag: 330,-
  • Barnehagene har ulike satser for matpenger.
  • Det er maksimalpriser på foreldrebetaling, og som kommunestyret vedtar.
( Skriv ut Skriv ut