Østre Toten kulturhus

Østre Toten kulturhus

Kulturhuset på Skreia er hele bygdas storstue. Det inneholder kino, konsert, teatersal, grendelokale, bar og kafélokale.

Opprettet 23. september 2011, 14:38
Oppdatert 20. oktober 2016, 07:51

Fra 01.10.2016 tar Foreningen Østre Toten kulturhus over ansvar for driften av huset, som fram til denne dato har vært i kommunalt drevet. Østre Toten kommune er fortsatt eier av huset.

Foreningen Østre Toten Kulturhus er en frivillig organisasjon som har som formål å drifte all aktivitet i Østre Toten Kulturhus, herunder utleie av selskapslokaler og kulturlokaler, arrangering av konserter og lignende, drift av kino og kafe.

Kontaktinformasjon 

Ved spørsmål om booking og annet vedrørende driften på kulturhuset - kontakt Thomas Nygaard

epost : ostre.toten.kulturhus@gmail.com 

Telefon: 917 96 744 

Relevante linker:

Østre Toten Kulturhus sin facebook side 

 

( Skriv ut Skriv ut