Østre Toten kulturhus

Østre Toten kulturhus

Kulturhuset på Skreia er hele bygdas storstue. Det inneholder kino, konsert, teatersal, grendelokale, bar og kafélokale.

Fra 01.10.2016 tar Foreningen Østre Toten kulturhus over ansvar for driften av huset, som fram til denne dato har vært i kommunalt drevet. Østre Toten kommune er fortsatt eier av huset.

Foreningen Østre Toten Kulturhus er en frivillig organisasjon som har som formål å drifte all aktivitet i Østre Toten Kulturhus, herunder utleie av selskapslokaler og kulturlokaler, arrangering av konserter og lignende, drift av kino og kafe.

Kontaktinformasjon 

Ved spørsmål om booking og annet vedrørende driften på kulturhuset - kontakt Thomas Nygaard

epost : ostre.toten.kulturhus@gmail.com 

Telefon: 917 96 744 

Relevante linker:

Østre Toten Kulturhus sin facebook side 

 

( Skriv ut Skriv ut