Vår politiske organisasjon

Merk:

For mer informasjon, klikk på de enkelte boksene. Her får du oversikt over møter og hvilke politikere som sitter i de ulike råd og utvalgene.

OstreTotenORGKARTTO.pngKommunestyret Formannskapet Kontrollutvalget Administrasjonsutvalget NEFU Eldrerådet Kultur, bygde- og næringsutvalget Teknisk, utbygging, infrastruktur Helse, omsorg og velferd Barn, oppvekst og opplæring Image Map

( Skriv ut Skriv ut