Oppvekst

Roy Thomassen, kommunalsjef Oppvekst

Utviklingsområder:

Driftsområder:

Barnehagene

Grunnskole

Læringssenteret

Barneverntjenesten

Helsestasjonstjenesten

Opprettet 3. desember 2012, 11:57 av Øivind Skogli
Oppdatert 14. mars 2017, 14:19
( Skriv ut Skriv ut