Oppvekst

Henning Antonsen, kommunalsjef Oppvekst

Utviklingsområder:

  • Læring og kompetanse
  • Barn og unge
  • Integrering

Driftsområder:

Barnehagene

Grunnskole

Læringssenteret

Barneverntjenesten

Helsestasjonstjenesten

( Skriv ut Skriv ut