Oppsummer/konkluder

Har du fortsatt grunnlag for å undre deg?

Observasjonsskjema og bekymringsskala kan være nyttige redskaper i arbeidet.

Linker:

Opprettet 18. november 2013, 14:16 av Øivind Skogli
Oppdatert 24. april 2017, 14:41
( Skriv ut Skriv ut