Opplæring i punktskrift/blindeskrift

Beskrivelse

Elever som er blinde eller har sterkt nedsatt syn, har rett til opplæring i punktskrift/blindeskrift for at de skal få samme mulighet som normalt seende til å utvikle seg og lære. Kommunen har ansvar for at de får et likeverdig opplæringstilbud i sitt nærmiljø. Kommunen har også et ansvar for at foreldrene får den nødvendige opplæringen i punktskrift/blindeskrift slik at de kan følge opp sine plikter.

Målgruppe

  • Foreldre/foresatte med blinde eller svaksynte barn
  • Blinde og svaksynte barn i skolepliktig alder

Kriterier/vilkår

Eleven er blind eller har sterkt nedsatt syn

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler

Samarbeidspartnere

Statped, hovedkontor@statped.no

Lover

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-10 Punktskriftopplæring m.m.
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 2-6 Teiknspråkopplæring i grunnskolen
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova § 2-14 Punktskriftopplæring m.m.
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-9 Teiknspråkopplæring i den vidaregåande skolen

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Blinde barn har rett til individuell plan. Det er forventet at skolen er orientert. Likevel bør du som forelder/foresatt ta kontakt med den framtidige skolen tidligst mulig for å orientere om at, og når, det blinde barnet skal begynne i 1. klasse.

Tjenesten oppdatert: 29.12.2016 14:31