Du er her: Forsiden / Aktuelt
Illustrasjonsbilde - mann og kvinne snakker sammen

Ønsker du å videreutvikle din bedrift?

Gjøvikregionen Utvikling har etablert et næringsutviklingsprogram for å bidra til vekst og utvikling i bedrifter i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten og Søndre Land. 

Programmet er finansiert av kommunene i fellesskap, og tilbyr støtte til gode utviklingsprosjekter i bedriftene.

Prosjekter i en tidlig fase

Ordningen retter seg i hovedsak mot prosjekter i en tidlig fase (forstudier og forprosjekter), der risikoen og behovet for å skape et sikkert beslutningsgrunnlag er stort. Dette kan blant annet omfatte satsing på nye markeder, nye produkter og produksjonsprosesser, prototypeutvikling og nødvendig kompetansebygging og organisasjonsutvikling i bedriftene.

De prioriterte bransjene er industri, IKT-næring og bioøkonomi (mat og produkter av trevirke), men støtte kan også gis til andre bedrifter. Programmet er primært rettet mot videreutvikling av etablerte bedrifter, men også bedrifter i etablereringsfasen kan være aktuelle. Søknadsprosedyren baserer seg på dialog mellom bedriftene og programmet, men det er bedriftene sjøl som har ansvaret for prosjektgjennomføringen.

Vi vet at mange bedrifter har gode ideer og utviklingsprosjekter som kan trenge drahjelp for å bli realisert. Ta derfor kontakt med Næringsutviklingsprogrammet for en drøfting av aktuelle prosjekter.

Kontakt

Næringsrådgiver i Østre Toten Stine Røen: stine.roen@ostre-toten.kommune.no, eller tlf. 61 14 15 71/414 32 678.

Eller sekretariatet for programmet:

Kai Henning Glæserud: kai@gjovikregionen.no eller mobil: 901 51 015.

Bjørn Iversen: bjoern.iversen@vestre-toten.kommune.no eller mobil: 976 81 861.

 

(Foto: http://www.gjovikregionen.no/)
( Skriv ut Skriv ut