Skulptur

Landskapsmaleren Peder Balke (1804 - 1887)

Peder Balke bodde i sin ungdom noen år på Toten og har sitt navn fra Balke i Østre Toten Han startet sitt eventyrlige liv som fattig husmannssønn på Helgøya og het da Peder Andersen.Peders morfar var en dyktig og ansett bygdemaler og hadde utført en del dekorative arbeider som vakte oppsikt. Dels ved å betrakte disse og dels ved å høre moren fortelle om faren, som døde tidlig, våknet guttens kunstneriske interesser.

Han begynte i lære hos en bygdemaler som het Anders Skredderstuen.De kom over til Toten for å male Balke kirke etter restaurering. Etter to års læretid begynte Peder på egenhånd og tok seg malerarbeid på Helgøya og Nes. Han ønsket seg midlertidig tilbake til Toten og i 1826 kom han og tok først inn til Eidsvollsmann Nils Dyhren. Senere flyttet han til Anders Balke på Vestre Balke. Begge steder ble han betraktet som en sønn i huset og fikk lov å ta navnet Balke til etternavn

Etter oppmuntring av Anders Balke og Nils Dyhren dro han til Cristiania og fikk undervisning i kunst og dekorasjonsmaling. I 1828 ble han elev ved den kgl. Kunst og tegneskole. og i 1829-33 studerte han ved kunstkademiet i Stockholm. I 1836 var han elev hos professor J.C. Dahl i Dresden.

Det var etter den store Nord-Norge reisen i 1832, Peder Balke malte veggmaleriene på Billerud gård. Nord-Norge inntrykkene dominerer derfor motivene og de ble en varig inspirasjonskilde for han.

Balke var samfunnsengasjert og kontroversiell i politiske spørsmål. Hans kunstneriske virksomhet ble glemt til han ble gjenoppdaget i 1914.

I dag blir han sett på som en av våre mest særpregede og anerkjente kunstnere.Hans formspråk går utover det naturalistiske, han uttrykker i symboler de mektige kreftene i naturen og lager kraftige spenninger mellom lys og mørke, naturen og mennesket.

( Skriv ut Skriv ut