ØLU – økt læringsutbytte

Skolene i Østre Toten kommune deltar i det SØVN -regionale samarbeidet med Bredtvet kompetansesenter. Dette arbeidet har vært ett av satsingsområder i skolene 2009 – 2013.

Kostnadene dekkes ved etterutdanningsmidler fra FM og ellers innenfor de ordinære rammer for kompetanseutvikling i skolen. Prosjektet dreier seg i om felles innsats for bedre lesing og læring i alle fag og for alle elever i kommunen. Elevene lærer gode strategier for læring. Siden 2009 har vært 8 samlinger med Vigdis Refsahl fra Bredtvet kompetansesenter.

Innholdet i ØLU:

Teorigrunnlaget
* Språk og lesing
* Læringsteorier
* Strategier og selvregulering
* Motivasjon og selvoppfatning

Praksis
* Innsatsområder som skal vise seg gjennom elevenes måter å lytte, tenke, lese, skrive, og lære på
* Innsatsområdene er forankret i en modell av lesing og delt inn i hovedområdene: leseteknikk, ordforråd, utdyping av mening, organisering og bevisst læring
* Innsatsområdene skal integreres i den ordinære lese-, skrive og fagopplæring.
 * Målene og praksisområdene er relevant, og skal tilpasses, for alle aldersgrupper, nivåer og fag

( Skriv ut Skriv ut