Ofte stilte spørsmål om skolefritidsordningene

Søknadsfrist?

1. mars

Hvordan søker jeg SFO-plass?

Du søker elektronisk her.

Er det SFO-ordning på alle barneskolene?

Ja, det er etablert skolefritidsordning ved alle barneskolene.

Gis morgen- og ettermiddagstilbud?

Ja.

Hvilke åpningstider gjelder?

SFO holdes åpent 190 obligatoriske skoledager hvert skoleår. Det vil si at SFO er stengt 6 planleggingsdager hvert skoleår. SFO holder stengt hele juli, juleferien og påskeferien, men det gis minst ett SFO-tilbud i følgende perioder som defineres som skoleferie: Høstferie, vinterferie, og i tiden fra skolen slutter i juni og til og med siste virkedag i juni, samt fra første virkedag i august og fram til skolens første ordinære planleggingsdag i august.

I tillegg kan den enkelte SFO holdes åpen i de skoleferiene der det hver dag er minst 8 elever som benytter SFO-tilbudet. Skolesjefen avgjør hvilke skolefritidsordninger som skal holdes åpne i skoleferiene.

Daglige oppholdstider?

Ytre ramme for åpningstid i SFO er mandag - fredag kl. 06.30.-16.30. Åpningstiden i SFO fordeler seg på morgentilbud og ettermiddagstilbud:
Morgentilbud er fra 06.30 og frem til skolen starter – inkludert opphold ute før skolestart. Ettermiddagstilbudet er fra ordinær undervisningstid avsluttes og frem til kl.16.30.
Barna som benytter SFO skal hentes senest kl. 16.30.
Det påløper gebyr dersom eleven ikke hentes i SFO innen kl. 16.30.

Plasser og priser?

Se priser og gebyrer 

Vedtekter?

Se våre vedtekter for SFO.

Flere spørsmål?

Har du flere spørsmål angående SFO, kan du bruke skjemaet nedenfor. Din henvendelse går til vårt postmottak.

 

( Skriv ut Skriv ut