Odelsloven - regelendringer fra 1.07.2009

Med virkning fra 01.07.2009 har det skjedd flere regelendringer i Odelsloven. Viktige endringer er blant annet følgende:

Reglene om bo- og driveplikt er fra 01.07.2009 fastsatt i henholdsvis Konsesjonsloven og Jordloven. For nærmere informasjon vises det til egen artikkel om konsesjon og til artikkelen om bo - og driveplikt.

Les mer:

Opprettet 18. november 2011, 09:08 av Øivind Skogli
Oppdatert 15. april 2013, 09:44
( Skriv ut Skriv ut