Nytt ildsted

Det kan være ulike grunner til å investere i nytt ildsted/ny ovn: En vil spare strøm og bruke vedfyring som et alternativ til oppvarmingen. Andre har allerede ovn, men vil bytte til noe mer moderne, kanskje for å få et lavere vedforbruk, eller mer varme. Uansett er det endel momenter å huske på i forbindelse med nytt ildsted:

Hva må jeg huske ved kjøp av nytt ildsted? 

  • Meldeplikt ved kjøpt av nytt ildsted. Ved kjøp av ny ovn, følger det med en monteringsanvisning. Denne beskriver hvordan ovnen skal settes sammen, installeres og brukes. Det er ikke søknadsplikt på installasjon, men meldeplikt. Dette innebærer å fylle ut et skjema som beskriver ildsted, eier og montør. Veldig fint om det kommer fram om det nye ildstedet erstatter et annet. 

  • Gjenbruk av ovner: Ved bytte av ovn, er det mange som legger ut den gamle ovnen for salg. Hvilke regler gjelder egentlig for gjenbruk av gamle ovner?Regelverket har til hensikt å sikre mot brann, og minske skadelige utslipp fra vedfyring. Fra 1997 kom krav om rentbrennende ovner. Hovedregelen er at ovner som ny-installeres skal være av såkalt rentbrennende type, dvs med produksjonsår etter 1997. Ildstedet skal også være godkjent av Sintef (norsk sertifisering). Kjøper du ovn i utlandet og tar med hjem, kan det by på problemer å få godkjent installasjonen.

Dersom du allerede har en ovn, har du anledning til å bytte under forutsetning av at du bruker det eksisterende tut-hullet. Da kalles det ikke installasjon, men vedlikehold. Her er det viktig å passe på at en bruker samme røykrørsdiameter!

Gamle ovner og nye piper: Skorsteiner som er bygd etter 1997 skal ha rentbrennende ovn. Dette gjelder også eldre skorsteiner med rehabilitert skorstein. Rehabilitering av skorstein med innvendige foringsrør innebærer nye, rentbrennende ildsteder!

Trenger du hjelp, råd og veiledning rundt spørsmål om skorstein og ildsted, ta gjerne kontakt med oss i brannvesenet, og få god og faglig hjelp av kvalifisert personell!

Relevante linker:

Registreringskjema for ildsted 

 

( Skriv ut Skriv ut