Plansje - mennesker utenfor helse- og omsorgssenteret

Nytt helse- og omsorgssenter

Dagferske bilder fra byggeplassen:

Østre Toten kommune har vedtatt å bygge nytt helse- og omsorgssenter der tidligere Labo bo- og servicesenter var lokalisert. Det nye senteret skal erstatte sykehjemmet og Kapp bo- og servicesenter. Bygget skal stå ferdig innen 1.1.2020.

Det nye helse- og omsorgssenteret skal ha 110 plasser. Her blir det kortids-, demens- og geriatriplasser. I tillegg skal senteret inneholde:

Milepæler

På denne siden vil vi oppdatere prosjektet med ulike milepæler:

 

Dokumenter

I vårt sak- og arkivsystem kan du se dokumenter, politiske vedtak med mer i forbindelse med nytt helse- og omsorgssenter.

Har du spørsmål kan du benytte kontaktskjemaet nedenfor.

 

Opprettet 30. november 2016, 08:58
Oppdatert 13. februar 2018, 10:22


( Skriv ut Skriv ut