Plansje - mennesker utenfor helse- og omsorgssenteret

Nytt helse- og omsorgssenter

Dagferske bilder fra byggeplassen:

Østre Toten kommune har vedtatt å bygge nytt helse- og omsorgssenter der tidligere Labo bo- og servicesenter var lokalisert. Det nye senteret skal erstatte sykehjemmet og Kapp bo- og servicesenter. Bygget skal stå ferdig innen 1.1.2020.

Det nye helse- og omsorgssenteret skal ha 110 plasser. Her blir det kortids-, demens- og geriatriplasser. I tillegg skal senteret inneholde:

 • dagsenter
 • kommunens hjemmetjenester 
 • rus- og psykitriatjenesten
 • fysio- og ergoterapitjenesten
 • hjelpemiddellager
 • kaféteria
 • frivillighet
 • kjøkken

Milepæler

På denne siden vil vi oppdatere prosjektet med ulike milepæler:

 • 17. november 2017: Kontrakt med Backe Oppland AS blir signert.
 • April 2016: Arkitektkonkurransen ble avsluttet. Vinneren ble arkitektfirmaet Arkitema/ELN architects AS. Se presentasjon av forprosjektet (PDF).
 • Vedtak i kommunestyret 7. desember 2016:
  • Forprosjektet for det nye helse- og omsorgssenteret vedtas. Det søkes om tilskudd fra husbanken i 2016 for 111 sykehjemsplasser samt dagsenterplasser. Byggekomiteen (formannskapet) blir forelagt saker som rokker ved forutsetningene med hensyn til løsninger og kostnader i den videre planleggingen. 
  • Investeringsrammen på totalt 622,4 millioner kroner innarbeides i kommunens budsjett/økonomiplan basert på følgende finansiering:
   • Momskompensasjon 103,0 millioner kroner
   • Tilskudd fra husbanken 195,7 millioner kroner
   • Låneopptak 323,7 millioner kroner
  • Økte årlige kostnader fra 2020 på til sammen 19,45 millioner kroner innarbeides i kommunens budsjetter/handlingsplan fra 2018.
 • Navnekonkurranse

 

Dokumenter

I vårt sak- og arkivsystem kan du se dokumenter, politiske vedtak med mer i forbindelse med nytt helse- og omsorgssenter.

Har du spørsmål kan du benytte kontaktskjemaet nedenfor.

 ( Skriv ut Skriv ut