Du er her: Forsiden
Gravemaskin og en lekk vannledning

Ny løsning for søknad om graving

Fra 26. april tar Østre Toten kommune i bruk en ny elektronisk løsning for å melde i fra om graving i offentlig vei og i tilknytning til offentlige vann- og avløpsledninger.

Fra 26. april 2017 tar Østre Toten kommune i bruk en ny elektronisk løsning - gravemelding.no - for graving i offentlig vei og i tilknytning til offentlige vann- og avløpsledninger.

Dette er en web-løsning for søknad om graving og ferdigmelding. Løsningen omfatter også søknad om skifting av vannmåler. Løsningen består av en kundeportal der søkere kan registrere og følge opp sine søknader. Overgang til web-basert gravemelding skal føre til raskere saksbehandling.

Løsningen inneholder også en publikumsportal, som gir publikum og næringsliv informasjon om graveaktiviteter som foregår til enhver tid.

For spørsmål om løsningen, ta kontakt med Arild Udseth - arild.udseth@ostre-toten.kommune.no, mob. 481 31 088.

( Skriv ut Skriv ut