Norskundervisning

Norskavdeling

Introduksjonsloven kap. 4, § 17

Ved Norskavdelingen kan du få opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Tilbudet er rettet mot voksne minoritetsspråklige.

Relatert link: Informasjon om norskopplæring på andre språk

Vi tilbyr norskkurs for personer med ulik skolebakgrunn, på dag- og kveldstid. Opplæringen følger læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Når vi har mottatt din søknad, kalles du eventuelt/ved behov inn til en inntakssamtale for å avklare tilpasset nivå og spor.

Alle kan søke om opplæring hos oss. Noen har rett til gratis norskopplæring. Andre må betale. Dette er avhengig av hva slags oppholdstillatelse du har.

For mer informasjon om norskopplæring: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

I samarbeid med flyktningtjenesten (NAV) bidrar vi med å gi nyankomne flyktinger grunnleggende kvalifisering gjennom introduksjonsprogrammet.

( Skriv ut Skriv ut