Nordli barnehage

Nordli barnehageStyrer:

Kjersti Ljønes Rui

Barnehagens adresse:

Mekketveien 4
2820 Nordre Toten

Telefon:

61 16 82 66

E-post:

nordli.barnehage@ostre-toten.kommune.no

Åpningstider:

6.30-16.30

Priser: 

Prisoversikten for de kommunale barnehagene i Østre Toten kommune finner du her.

I tillegg kommer matpenger, som varierer fra barnehage til barnehage. 

Matpenger i Nordli barnehage:

100 % plass (5 dager pr. uke) 250,-
80 % plass (4 dager pr. uke) 200,-
60 % plass (3 dager pr. uke) 150,-

Les mer på barnehagens hjemmside 

( Skriv ut Skriv ut