Nivå 3

Her er det behov for et bredt samarbeid, det kan være omfattende samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer.

Linker:

( Skriv ut Skriv ut