Nivå 2

Andre tjenester er inkludert i samarbeidet. Det skal arbeides med felles målsetting og tjenestene skal være oppmerksom på hverandres innsats. Stafettlogg er et nyttig arbeidsredskap. På dette nivået kan det vurderes om det skal etableres ansvarsgruppe.

Linker:

Opprettet 18. november 2013, 14:20 av Øivind Skogli
Oppdatert 24. april 2017, 14:48
( Skriv ut Skriv ut