Nivå 2

Andre tjenester er inkludert i samarbeidet. Det skal arbeides med felles målsetting og tjenestene skal være oppmerksom på hverandres innsats. Stafettlogg er et nyttig arbeidsredskap. På dette nivået kan det vurderes om det skal etableres ansvarsgruppe.

Linker:

( Skriv ut Skriv ut