Nivå 1

Her er en enkelt tjeneste eller en avdeling involvert. Medarbeiderne kan hente råd og veiledning hos andre uten at det fører til tverrsektorielt samarbeid. På dette nivået kan det i samarbeid med barnet/ungdommen og foresatte opprettes stafettholder og stafettlogg.

Linker:

Opprettet 18. november 2013, 14:19 av Øivind Skogli
Oppdatert 24. april 2017, 14:43
( Skriv ut Skriv ut