Nedgravde oljetanker

Generelt

Tema

- Alle tjenester A-Å
- Miljø
- Vann og avløp

Beskrivelse

Som grunneier står du ansvarlig for at oljetank på egen eiendom til enhver tid er i betryggende stand. Senest en måned før en oljetank graves ned, skal du gi skriftlig melding til kommunen om

  • tankens størrelse 
  • konstruksjon 
  • korrosjonsbeskyttelse 
  • alder 
  • kartangivelse av hvor tanken ønskes lagt ned på eiendommen

Det skal utføres periodisk kontroll av oljetanken og kontrollhyppigheten avhenger av tanktype. Skriftlig dokumentasjon på at tanken er kontrollert og godkjent skal sendes til kommunen. Tanker som permanent tas ut av bruk skal normalt tømmes, graves opp og leveres til godkjent mottak. Melding om dette skal sendes kommunen. Nedgravde oljetanker representerer en stadig større kilde til forurensning av grunn og vassdrag og kan være til skade for både helsen og miljøet.

Det kan bli forbudt å fyre med fossilt brennstoff i 2020.

Målgruppe

Huseiere/grunneiere

Kriterier/vilkår

Oljetanken er nedgravd til under bakkenivå og ligger slik til at ikke hele tanken kan inspiseres utvendig.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Serviceerklæring

___

Regelverk

Se forurensningsloven § 7 Plikt til å unngå forurensning og forurensningsforskriften kap. 1 Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker.

Lover

Forurensningsloven

Forskrifter

Forskrift om håndtering av farlig stoff
Forurensningsforskriften
___

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt med oljeselskapet som fyller tanken. De kan gi deg informasjon om firmaer som utfører tilstandskontroll eller utskifting av tank. Du kan også søke på "gule sider" på Internett etter firmaer under oljevern eller farlig avfall. 

Søknaden sendes til

Østre Toten kommune, Postboks 24, 2851 Lena

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:
Teknisk drift
Telefon:
61141500
Epost:
postmottak@ostre-toten.kommune.no
Postadresse:
Postboks 24, 2851 Lena
Besøksadresse:
Krabyskogen industriområde

Andre opplysninger

Dato oppdatert
2016-01-15 13:53
Gyldig til
2020-12-15