Du er her: Forsiden
Plansje - mennesker utenfor helse- og omsorgssenteret

Navnekonkurranse

Nå har du mulighet til å påvirke hva det nye helse- og omsorgssenteret skal hete.

Østre Toten kommune har vedtatt å bygge nytt helse- og omsorgssenteret der tidligere Labo bo- og servicesenter var lokalisert. Det nye senteret skal erstatte sykehjemmet og Kapp bo- og servicesenter. Bygget skal stå ferdig innen 1.1.2020, har tre etasjer og skal inneholde følgende:

 • 110 sjukehjemsplasser fordelt på fire avdelinger og 12 bogrupper
 • Fysio- og ergoterapitjeneste
 • Senter for hjemmetjenesten og rus/psykiatri for hele kommunen
 • Kjøkken og kantine
 • To dagsenter med til sammen 28 plasser
 • Arealer for frivillighetsarbeid
 • Hjelpemiddellager for kommunen

Bygget blir arbeidsplass for et bredt sammensatt kompetansemiljø, som skal ha sitt daglige virke her. I planene for bygget har man også vært opptatt av å skape et dynamisk hus som kan endre seg over tid i takt med behovene hos brukerne, i tjenestene og i forhold til nye krav og bestemmelser. Huset skal åpne sine arealer for lokalsamfunnet, og bli brukt som arena og møteplass for varierte opplevelser og rekreasjon, sosiale og kulturelle aktiviteter. Navnet kan ha en geografisk tilknytning, men like viktig er det at navnet er enkelt og at det ikke skapes nye forkortelser som ikke kan forstås uten forklaring. Navnet må også være i tråd med kommunens kjerneverdier: respekt, kvalitet og nyskaping.

Forslag til et nytt navn må ta høyde for ett eller flere av følgende elementer/kriterier:

 • Skal ha signaleffekt – et navn som gir positive assosiasjoner
 • Bidra til identitet og stolthet for beboere, ansatte og frivillige
 • Praktiske hensyn – enkelt å huske og bruke, beskrive innhold og tjenester
 • Være fremtidsrettet og utadvendt – og gjenspeile framtidig drift av virksomheten
 • Beskrive senterets rolle i stedsutvikling og Lena som kommunesenter

Hvordan gjennomføre konkurransen?

Konkurransen kjøres fram til 28. mai 2017. Forslag sendes inn til kommunen på e-post postmottak@ostre-toten.kommune.no, eller med brev til adressen: Østre Toten kommune, p.b. 24, 2851 Lena. Premien er to Skibladner-billetter – og  trekkes blant alle innkomne forslag.

I juryen sitter Kjetil Bakke (AP) og Kari Røssum (SP) fra formannskap/byggekomité, rådgiver Kjartan Tosterud, konstituert kultursjef Kjersti Krageberg og Arne Julsrud Berg.

( Skriv ut Skriv ut