Miljø

Lov om miljøinformasjon gir alle borgere lovfestet rett til å få miljøinformasjon, både fra offentlige myndigheter og offentlige og private virksomheter. Loven trådde i kraft 1. januar 2003.

Miljøforvaltning er et sektorovergripende ansvarsområde, så det er vanskelig å trekke klare skilleliner mellom miljø-/naturforvaltning og andre fagfelt.

Kontaktinformasjon:

NB: For å være helt sikker på at din e-post blir behandlet raskest mulig, oppfordrer vi deg til å bruke denne adressen: postmottak@ostre-toten.kommune.no

MERK: I stedet for å sende e-post, kan du benytte deg av kontaktskjemaet nederst på denne siden. Meldingen går til vårt postmottak.

Relatert link: Våre rutiner for post/arkiv

 

 

Kontaktpunkt:
Servicetorget
Telefon:
61 14 15 00 (sentralbordet)
E-post: postmottak@ostre-toten.kommune.no

Postadresse:

Postboks 24
2851 Lena

Besøksadresse:

Rådhusgata 20
2850 Lena

Ansvarsområder:
* Forurensning
* Friluftsliv
* Motorferdsel i utmark
* Biologisk mangfold
* Klima og energi
* Vassdragsforvaltning

( Skriv ut Skriv ut