Bedrift og etablering

Næringsutvikling

Østre Toten kommune ønsker å være en aktiv part for lokal næringsutvikling. Vi er opptatt av at å forstå næriingslivets behov og jobbe aktiv for utvikling ieksisterende næringsliv, fremme gründervirksomhet og tiltrekke oss nye virksomheter.

Fra 1. oktober 2016 har kommunen ansatt egen næringsrådgiver.  Noe av næringsrådgiverens rolle er:

  • Veiledningstjeneste for etablerere og bedrifter i kommunen
  • Informasjonsformidling, møtplasser og areaner for etablerere og bedrifter
  • Samarbeid med kommunens saksbehandlere og administrativ og politisk ledelse
  • Samarbeid med med nærings- og utviklingsmiljøer også utenfor Østre Toten

Østre Toten kommune ønsker å bidra til styrke næringslivet i kommunen, og deltar i det regionale næringsprogrammet. Her kan bedrifter søke om støtte til utviklingsprosjekter

Vi har også oversikt over andre støtteordninger, regionale nettverk og andre støttespillere for næringslivet.

Det er også viktig for oss å ha en god dialog og kontakt med de etablerte bedriftene i kommunen, og næringsrådgiveren kommer gjerne på bedriftsbesøk.

Du finner mer informasjon om kommunes strategier og satsingområder her

Annnen relevant informasjon:

Kontaktinformasjon:

Stine Røen - Næringsrådgiver

 

( Skriv ut Skriv ut