Musikk

Østre Toten kommune har et rikt musikkliv, med hovedaktiviteten i de mange forskjellige lag og foreninger i kommunen

Musikklivet i Østre Toten kommune:
Det finnes korps og kor i alle varianter, for gammel og ung, og i alle deler av kommunen. Det finnes også viseklubb, storband, trekkspillklubb og gospel. Det er mulig å søke om midler til å drive lag og foreninger innen musikklivet i kommunen.

Det er 25 organisasjoner å velge mellom etter ønske og behov! Vil du ha en oversikt over musikkorganisasjonene kan du ta kontakt med kulturkontoret eller servicetorget, eller klikke på "Foreningsregisteret" her på nettsiden!

Det finnes også et utstrakt bandmiljø knyttet til kulturskolen og rockeverkstedet på Kapp Melkefabrikk som vi er veldig stolte av. Mange av banda herfra har markert seg langt utover kommunens grenser, og vi gleder oss over utviklingen og musikkgleden rundt dette miljøet. Mer informasjon om dette kan du få ved å kontakte Kulturskolen Mjølkefabrikken.

Alle våre musikkorganisasjoner er organisert i Østre Toten musikkråd. Østre Toten musikkråd sine hovedoppgaver er å være rådgivende organ for kommunen i saker som har med musikklivet og andre musikkpolitiske spørsmål å gjøre, samt at de er en viktig pådriver og samarbeidspartner i Konsertvikua.

Tilskudd til musikkorganisasjoner:
Driftstilskudd til musikkorganisasjoner i Østre Toten kommune kan søkes via kulturkontoret. Retningslinjer finnes under oversikten over tilskuddsordninger. Østre Toten musikkråd er høringsinstans for tildeling. Søknadsfrist 1. mars.

Østre Toten musikkråd
Østre Toten musikkråd skal være et rådgivende organ for Østre Toten kommune. Østre Toten kommune yter årlige tilskudd til de lokale musikkorganisasjonene. Østre Toten musikkråd avgir uttalelse og foreslår fordeling før behandling i Hovedutvalg for kultur. Ved behov innhenter kulturetaten også råd hos Østre Toten musikkråd i andre saker som gjelder fritidsmusikklivet. Musikkrådet skal være pådriver mot politikerne i musikkpolitiske og andre saker som har betydning for det frivillige musikkorganisasjonslivet. Det største arrangementet som Musikkrådet er ansvarlig arrangør for er Konsertvikua hvert år, i uke 44.

Musikklinker:

Norsk Musikkråd Oppland

Allmenn nyhetsportal for musikklivet

Norsk musikkinformasjons nettavis

Musikkens hus

Norsk kulturskoleråd

Folkeakademinene på internett

Musikernes fellesorganisasjon, Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger

Musikk-organisasjoner

Frifond.no

Norges musikkorps forbund

Norges korforbund

Norsk Rockforbund

Musikkens studieforbund

Noter på nett

Nordisk musikkunion

Rikskonsertene

Norsk musikkinformasjon

Kulturtorget

Møteplass for jazz

Norsk kulturråd

Tono

Kultur- og kirkedepartementet

Norsk barne- og ungdomskorforbund

Kulturnett Norge

Bylarm

Musikken fra Gjøvik, Land og Toten

( Skriv ut Skriv ut