Møt en ansatt

I Østre Toten kommune er det mange ulike fagmiljøer. Her kan du treffe noen av våre ansatte.

Lars Sætre
Lars Sætre

Innfordringskonsulent - Lars Sætre

- Det sies blant lærere og tidligere elever at det ikke er like lett å få seg jobb med det første etter endt utdanning. Mye skal klaffe, og en skal også være litt heldig, sier Lars Sætre.

23-åringen begynte som innfordringskonsulent i Østre Toten i november 2012. Han kommer fra Minnesund, men er bosatt på Gjøvik med sin samboer.

- Jeg hadde vært på et par intervju tidligere og var veldig nærme å få jobb, men som kjent er det å være nummer to som oftest ikke godt nok. Det var derfor veldig gledelig å få beskjed om jeg at jeg var innstilt som nummer en på stillingen som innfordringskonsulent. Og jeg var aldri i tvil om jobben, og takket ja – og dagen etter var jeg på plass.

Hvorfor søkte du en en stilling som dette?

- Grunnen til at jeg søkte på denne type stilling er fordi jeg ønsker å sette min teoretiske bakgrunn ut i praksis. Jeg har hatt en jobb ved siden av skole/studier/ferier i sju år, men jeg følte for nye og mer krevende utfordringer. Og etter inntrykkene så langt så virker det som en veldig spennende hverdag med utfordrende og krevende arbeidsoppgaver. Annet som er viktig for meg er også et godt arbeidsmiljø med hyggelige kolleger. Jeg er blitt tatt svært godt i mot av alle jeg har hilst på, noe som er veldig gledelig.

Etter å ha vært student noen år - hvordan blir det å ha fast jobb?

- Utfordringene for meg vil være å omstille meg til en nytt miljø, nye rutiner og arbeidsoppgaver. Det er helt klart en omstilling å gå fra en studenttilværelse og en deltidsjobb til fast stilling i kommunen, men jeg kjenner allerede at jeg kommer til å trives godt. Hadde noen sagt til meg for fem år siden at jeg ville jobbe i økonomiavdelingen på Toten ville jeg nok ikke trodd på det selv, sier Lars Sætre blid og fornøyd.

Hva slags utdannelse har du?

- Jeg har generell studiekompentanse fra Eidsvoll. Etter skolegang der tok jeg førstegangstjeneste i Bardufoss i Sambandsbataljonen med stilling som systemoperatør. I 2009 begynte jeg på HiG (Høgskolen i Gjøvik) på økonomi og ledelse, bachelor. Er dermed fersk når det gjelder utdanning og ble ferdig utdannet i juni i år (2012) med en avsluttende bacheloroppgave.

Heidi Granberg
Heidi Granberg

Lærer - Heidi Granberg

Hvem er jeg?
- Jeg er 29 år, kommer opprinnelig fra Skreia, men er bosatt på Gjøvik. Jobber som kontaktlærer i 6. klasse ved Stange Skole, Skreia.

Utdanning:
* Utdannet adjunkt, ved Høgskolen i Vestfold(ferdig i 2006).
* Har fagfordypning i norsk.

En typisk arbeidshverdag:
- Jeg foretrekker å komme en stund før arbeidsdagen begynner for å kopiere, og forberede undervisning. I tillegg liker jeg å ha tid til å ta meg en tekopp sammen med kollegene mine. Dagen starter for alvor når elevene kommer. Vi er opptatt av å ha en felles oppstart i klasserommet. Der tar vi i mot beskjeder, fravær og liknende.

- Jeg underviser i fire fag i år: Norsk, RLE, Mat og Helse og Naturfag. I tillegg har jeg en del spes.ped-timer gjennom uka. Store deler av dagen består derfor av undervisning. I kommunen vår er det slik at vi har to kontaktlærere pr. klasse. Det gjør at vi alltid er to om ansvaret rundt klassen og de uforutsette hendelsene, som skoledagen ofte består av.

- Vi har to dager med bundet møtetid i uka. Den ene dagen har vi utviklingstid der vi jobber med ulike ting, som for eksempel ØLU (økt læringsutbytte), planlegging av temadager, vurdering og evaluering av ulike standarder på skolen. I tillegg har vi satt av noe tid til felles FYSAK for personalet i mandagsøkta (30 minutter). På tirsdager har vi felles info, teammøter og trinnmøter. En gang i uka har vi også trinnmøter i midtpausa, der både assistenter og lærere på trinnet møtes for å drøfte saker som angår klassen. Dette lar seg gjøre fordi vi kun har en stor midtpause på dagen, i stedet for mange små friminutt. I tillegg har vi trivselsvakt (inspeksjon) en til to ganger i uka.

- De resterende dagene forbereder jeg undervisning, lager læringsplaner, skriver referater og vurderer, etter undervisningstid. Jeg er også tillitsvalgt (Utdanningsforbundet) på min arbeidsplass, og har medbestemmelse med rektor ca. annenhver uke. Dette gir meg mye i form av at jeg utvikler kunnskap om andre sider ved jobben min.

Hva liker du best med jobben din?
- Det jeg liker aller best med jobben min er kontakten med elevene, undervisningen og det å være en del av et muntert kollegium. Når jeg møter elevene om morgenen og jeg ser de blide og forventningsfulle ansiktene, føler jeg at jeg får betalt for jobben min. Jeg er glad i å undervise i norsk. De øktene der elevene mestrer og viser at de har lyst til å lære, føler jeg at jeg gjør noe nyttig. Jeg liker å lære bort, veilede og gi av meg selv, slik at elevene føler seg trygge i sin skolehverdag. Læreryrket er også slik at ingen dager er like og det gjør at jobben er spennende. Jeg er også veldig glad for å ha en kollega jeg kan dele klassen min med. Det gjør jobben enklere og hyggeligere, siden jeg har en å dele gleder og utfordringer med. Jeg føler også at jeg er heldig som får jobbe på en ny og flott skole, med interaktive tavler i hvert klasserom. Det gir oss en større mulighet i undervisningen.

Hva synes du er mest utfordrende ved jobben din?
- Det er mange utfordringer i dette yrket og det går i hovedsak på tidsbruk. Det har blitt store dokumentasjonskrav til oss lærere. Det stjeler mye verdifull tid som jeg heller ville brukt på å planlegge og evaluere god undervisning. Jeg skulle gjerne hatt mer tid til hver enkelt elev, både de som trenger større utfordringer og de lavtpresterende elevene. Den manglende tida fører ofte til dårlig samvittighet for de som kjeder seg, eller ikke mestrer målene. Det er større krav til samarbeid i dagens skole, og da er det ikke alltid slik at man kan ta med seg jobben hjem. I tillegg skulle jeg ønske at vi hadde mer ressurser til lærebøker og annet materiell.

Siw Schou
Siw Schou

Pedagogisk leder - Siw Schou

Utdanning/tittel:
Er utdannet førskolelærer fra Høgskolen i Hedmark med fordypning i organisasjon og ledelse.
Ansatt som pedagogisk leder i Oliviabakken barnehage på Skreia. Dette er en kommunal to-avdelings barnehage, med søskengrupper 0-6 år.

Jobben min:
- Vi er to pedagogiske ledere på hver avdeling, der jeg er en av dem. I tillegg fungerer jeg som stedfortreder for styrer i hennes fravær.

- Vi har masse spennende oppgaver og alltid mange baller i lufta. Arbeidsdagen er veldig variert. Planleggingsarbeid og møtevirksomhet er en del av dette arbeidet. Møter, både internt og med eksterne samarbeidspartnere, skjer nesten daglig. Organisering og planlegging av dagen skjer både over tid og spontant. Av og til må planer endres og organisering av personalet forandres.

- Foruten å være en viktig bidragsyter til samfunnet og barns utvikling, er kreativ og nytenkende utvikling den delen av arbeidet jeg setter mest pris på. Vi bruker mye tid på personlig og faglig utvikling i vår barnehage. Samarbeid og kommunikasjon med ulike brukere og samarbeidspartnere er en stor del av jobben. Du bør like å omgå ulike typer mennesker og ha et reflektert og definert menneskesyn.

- En typisk arbeidsdag inneholder mye tid sammen med barna, både ute og inne. Vår hovedoppgave er å bidra til at barn kan utvikle seg og bli den best mulig utgaven av seg selv. Mye av tiden går derfor til å være sammen med barna, observere, veilede og støtte dem i deres utvikling.

- Jeg liker spesielt godt det tette samarbeidet vi har blant personalet i Oliviabakken. Vi jobber alltid målrettet og har god kommunikasjon i organisasjonen. Når vi tenner stjerneøyne hos barna, og ser gleden i ansiktene deres, skjønner jeg at jeg har valgt rett yrke og arbeidsplass.

( Skriv ut Skriv ut