Miljøfyrtårn - sertifisering

Generelt

Beskrivelse

En godkjent konsulent hjelper deg med å finne frem til effektive miljø- og klimatiltak. Virksomheten din godkjennes av en offentlig sertifisør. Sertifikatet bestilles hos Stiftelsen Miljøfyrtårn og utstedes av sertifisør og ordfører i kommunen. 

Økt kildesortering og gjenbruk, redusert energibruk og redusert sykefravær er positive resultater som oppnås gjennom sertifisering. Stadig flere offentlige instanser og private bedrifter stiller krav til sine leverandører om at de er miljøsertifisert.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Miljøfyrtårn
aaa

Serviceerklæring

___

Regelverk

___

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Virksomheten kontakter en miljøfyrtårnkonsulent som bidrar til å velge bransjekrav. Det er utviklet krav innenfor ulike bransjer (for eksempel rørlegger, hotell, barnehage og skole). Med støtte av konsulenten gjennomfører virksomheten så en miljøanalyse. Når virksomheten oppfyller kravene, kontakter konsulenten kommunens sertifisør. Virksomheten sertifiseres og rapport sendes Stiftelsen Miljøfyrtårn, som registrerer sertifiseringen og sender sertifikat til kommunen. Etter tre år skal virksomheten resertifiseres. Hvert år sender virksomheten en miljørapport med handlingsplan til Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Søknaden sendes til

Østre Toten kommune Postboks 24 2851 Lena ___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:
Plan og næring
Telefon:
61141500
Epost:
postmottak@ostre-toten.kommune.no
Besøksadresse:
Rådhuset 2850 Lena

Andre opplysninger

Dato oppdatert
2016-01-15 13:53
Gyldig til
2020-12-15