Midlertidig husvære

Generelt

Tema

- Alle tjenester A-Å
- NAV

Beskrivelse

Har du et akutt boligbehov og ikke kan skaffe deg bolig på egen hånd, er kommunen forpliktet til å finne et midlertidig botilbud til deg. Barnefamilier, barn og unge skal tilbys et forsvarlig bosted. Det betyr blant annet at tilbudet i utgangspunktet ikke gjelder for rusmiddelmisbrukere (se lenke til Kommunal bolig nedenfor).

Har du et akutt boligbehov og ikke kan skaffe deg bolig på egen hånd, er kommunen forpliktet til å finne et midlertidig botilbud til deg. Barnefamilier, barn og unge skal tilbys et forsvarlig bosted.

Kriterier/vilkår

Du trenger bolig i en nødssituasjon.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis, men hvis du har råd til det, vil du kunne betale deler av husleien selv.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Serviceerklæring

___

Regelverk

Denne tjenesten er lovpålagt. Se lov om sosiale tjenester i NAV § 27 Midlertidig botilbud

Lover

Forvaltningsloven
Sosialtjenesteloven

Forskrifter

Kvalitetskrav til midlertidig husvære (veileder)
___

Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til

Østre Toten kommune Postboks 24 2851 Lena

Saksbehandlingstid

Nav-kontoret skal behandle saken så snart som mulig. I saker som gjelder akutt, midlertidig bolig vil det ofte være nødvendig med saksbehandling i løpet av dagen.

Klagemulighet

Hvis Nav gir deg avslag på søknaden, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til Nav. Opprettholder Nav sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:
NAV/Sosialtjenesten
Telefon:
55 55 33 33
Nettadresse:
http://www.nav.no/805320999.cms
Postadresse:
Postboks 23, 2851 Lena
Besøksadresse:
Rådhuset, 2850 Lena
Åpningstid:
Man, ons-fredag 09.00-15.00 Tirsdag 10.00-15.00

Andre opplysninger

Dato oppdatert
2016-01-15 13:53
Gyldig til
2020-12-15