Mer informasjon om psykisk helse

Her finner du linker til andre offentlige etater og ulike organisasjoner der du kan finne mer informasjon om psykisk helse.

Helsedirektoratet: www.helsedirektoratet.no/psykiskhelse

Statens informasjonsside til ungdom: www.ung.no

Oppslagsverk for deg som er ung. Omhandler de fleste temaer. Drevet av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.

Fylkesmannen: www.fylkesmannen.no

Informasjon om psykisk helsearbeid i ditt fylke.

Psykisk helse i skolen: www.psykiskhelseiskolen.no

Et sett skoleprogrammer som er lett å ta i bruk i barneskole, ungdomsskole og videregående opplæring. Programmene gir barn og ungdom kunnskap om psykisk helse, hvordan være venn for en som sliter, samt kunnskap om det lokale hjelpeapparatet.

Rådet for psykisk helse: www.psykiskhelse.no

Rådet for psykisk helse har 25 medlemsorganisasjoner. Bruker- og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse, norske universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner, arbeidstakerorganisasjoner innen psykisk helse, samt humanitære organisasjoner kan bli medlemmer i Rådet for psykisk helse.

Mental Helse: www.mentalhelse.no

Mental Helse er landets største organisasjon for brukere, pårørende og andre interesserte innen psykisk helse. Organisasjonen har fylkeslag i alle fylker, og lokallag i mer enn 250 kommuner over hele landet.

Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri: www.lpp.no

LPP er en uavhengig interesse-, omsorg- og kamporganisasjon. Organisasjonen skal sikre et helhetlig og individuelt tilpasset tilbud for alle alvorlig psykisk syke og deres pårørende.

Klara Klok: www.klara-klok.no

Helsepersonell besvarer spørsmål fra ungdom om helse, forhold/familie, rusmidler og seksualitet.

Hjelpetilbud til ungdom: www.unghelse.no

Det er Helsedirektoratet som i samarbeid med UNG i Nordland står bak tjenesten. Her kan du få hjelp til å finne frem til ulike hjelpetilbud rettet mot barn og unge.

SUSS – Senteret for ungdomshelse, samliv og seksualitet: www.suss.no

Spørsmål og informasjon knyttet til helse, seksualitet og samliv.

Rådgivning om spiseforstyrrelser: www.nettros.no

ROS er en frivillig brukerorganisasjon for mennesker med spiseforstyrrelser og deres pårørende.

Morild: www.morild.org

Nettside for deg som har en far eller mor med psykiske problemer.

( Skriv ut Skriv ut