Forsiden/Til høring

Melding om vedtak

Områdereguleringsplan for Valle og detaljreguleringsplan for Fv. 33 Holdeplass Bilitt.

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres med dette at Østre Toten kommunestyre har vedtatt følgende reguleringsplaner:

Områdereguleringsplan for Valle i møte 15/11 sak 122/17.

Se planen i Plandialog!

Planområdet omfatter eiendommen Valle (videregående skole).

Planen legger til rette for utvikling av Valle-Lena videregående skole.

Detaljreguleringsplan for Fv. 33 Holdeplass Bilitt i møte 13/12 sak 135/17.

Se planen i Plandialog!

Planen legger til rette for en ensidig toveis holdeplass, inklusive liten pendlerparkering, på nordsiden av Fv.33, mellom krysset Fv.33/Fv.92 og Bilitt kiosk.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9. Eventuelle klager må fremmes skriftlig og sendes Østre Toten kommune, postboks 24, 2851 Lena eller på e-post til postmottak@ostre-toten.kommune.no. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato, grunnet julen utvides klagefristen til 19. januar 2018.

Planforslagene kan sees i kommunens servicetorg.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Tips en venn Skriv ut