Forsiden/Til høring/Offentlig ettersyn

Melding om vedtak

Offentlig detaljreguleringsplan for «Østre Toten helse- og omsorgssenter».

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-12 varsles det herved at kommunestyret i møtet den 16. november 2016 vedtok detaljreguleringsplan for «Østre Toten helse- og omsorgssenter».

Relatert link:

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av nytt helse- og omsorgssenter, med tilhørende infrastruktur. Planområdet er på ca. 36. daa.

Reguleringsplanen kan også ses i kommunens servicetorg.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9. Eventuelle klager må fremmes skriftlig og sendes Østre Toten kommune, postboks 24, 2851 Lena eller på e-post til postmottak@ostre-toten.kommune.no.

Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Tips en venn Skriv ut