Forsiden/Til høring/Offentlig ettersyn

Melding om vedtak – privat detaljreguleringsplan for «Elverhøyvegen – Skreia»

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-12 varsles det herved at kommunestyret i møtet den 14. september 2016 vedtok detaljreguleringsplan for «Elverhøyvegen – Skreia».

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av sentrumsleiligheter.

Reguleringsplanen kan ses i PlanDialog.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9. Eventuelle klager må fremmes skriftlig og sendes Østre Toten kommune, postboks 24, 2851 Lena, eller på e-post til postmottak@ostre-toten.kommune.no. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Tips en venn Skriv ut