Medisinsk faglig rådgivning

I Østre Toten er den lovpålagte funksjonen som medisinsk faglig rådgiver fordelt på 5 leger som ivaretar den medisinsk faglige rådgivningen og plandeltakelsen innen hver sine felt:

* Allmennmedisin og legevakt
* Geriatri (sykehjemsmedisin)
* Barn og unge
* Psykiatri og rus
* Miljørettet helsevern, smittevern og medisinsk beredskap

Nærmere informasjon om hvem som ivaretar de ulike funksjonene til enhver tid kan fås gjennom Servicetorget (telefon 61 14 15 00), eller kommuneoverlegen (telefon 61 14 16 82 eller e-post til post@ostre-toten.kommune.no).

( Skriv ut Skriv ut