Manglende tømming

Henvendelse om manglende tømming med mer rettes til Horisont Miljøpark IKS  på renovasjon@hiks.no, eller telefon 61 14 55 80. 

( Skriv ut Skriv ut