Lokal innsats fortsetter eller avsluttes

Tiltakene, eventuelt avslutning av tiltak, må drøftes med barnet/ungdommen og/eller foresatte og tjenestestedsleder. Tiltakene kan opprettholdes som lokal innsats, avsluttes eller andre tjenester kan inkluderes.

Vær obs på unntaksbestemmelsene.

Linker:

( Skriv ut Skriv ut