Legevakt

Generelt

Tema

- Helse
- Alle tjenester A-Å

Beskrivelse

Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen.

Målgruppe

Alle som oppholder seg i kommunen

aaa

Serviceerklæring

___

Regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om sosiale tjenester, bopelsløse
___

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Lokal legevakt kan nås på telefon nummer 61 13 70 00.
Legevakt ukedag: 15 - 08
Lørdag, søndag og helligdag: Døgnvakt

Hjemmesiden for legevakt Gjøvik: http://www.legevakten.no/Legevakt/Legevakt-Gjoevik

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:
Helse
Telefon:
61141500
Telefaks:
61141699
Epost:
postmottak@ostre-toten.kommune.no
Nettadresse:
http://www.ostre-toten.kommune.no

Andre opplysninger

Dato opprettet
2016-01-15 13:51
Dato oppdatert
2016-01-15 13:53