Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Beskrivelse

Er du funksjonshemmet, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

Kriterier/vilkår

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.

Pris for tjenesten

Ledsagerbevis er gratis.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen
Ledsagerbevis

Samarbeidspartnere

Offentlige og private arrangører av arrangementer og noen hoteller og transportselskaper.

Lover

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Vedlegg

Passfoto

Saksbehandling

Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

Tjenesten oppdatert: 29.12.2016 11:14