Østre Toten kommune som arbeidsplass

Østre Toten kommune har nærmere 1300 ansatte. Dyktige medarbeidere i et godt arbeidsmiljø er vår viktigste ressurs.

Snarveier:

Vi kan tilby utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver innenfor et stort spekter av fagområder. Våre hovedoppgaver er tjenestetilbud innen helse og omsorg, sosiale tjenester, barnehage og skole, kultur og fritid, næring og miljø og tekniske tjenester. 

Vi skal kjennetegnes ved å samarbeide godt og vise respekt for brukere, kolleger, innbyggere og eksterne samarbeidspartnere. Vi skal ta faglig sosialt initiativ slik at det skjer nyskapning og utvikling.

Dyktige medarbeidere i et godt arbeidsmiljø er vår viktigste ressurs for å kunne nå våre mål. Det er derfor viktig for oss at våre medarbeidere trives i sin daglige jobb, har trygge og ordnede rammer rundt seg og har muligheter for personlig og faglig utvikling.

Se vår video - I hoppes om en bære kommune

 

Fordeler med å jobbe i Østre Toten kommune:

Inkluderende arbeidsliv:

Østre Toten kommune er en IA-virksomhet, og er forpliktet til å jobbe for økt deltakelse i arbeidslivet.

Systematisk HMS-arbeid:

Det jobbes aktivt både sentralt og lokalt for en god arbeidsmiljøutvikling.

Bedriftsidrettslag:

Aktiviteter gjennom hele året som trim til musikk, innebandy og sirkeltrening.

Fysak:

Ansatte kan hver uke benytte inntil to halvtimer til fysisk aktivitet i arbeidstiden.

Forsikringer:

Som medarbeidere er man forsikret i forhold til yrkesskade, ulykke og gruppeliv. Frivillig ulykkesforsikring til svært gunstig pris.

Pensjonsordning:

Som ansatt i Østre Toten kommune har man en god pensjonsordning. Kommunen har avtale med SPK om  pensjon til undervisningspersonalet, og KLP for øvrige medarbeidere.

Lån i KLP og SPK:

Gunstige boliglån og refinansiering til ansatte som er pensjonsforsikret.

Seniorpolitiske tiltak:

Østre Toten kommune ønsker å beholde seniorenes kompetanse i organisasjonen så lenge som mulig. Det gis anledning til å søke om redusert arbeidstid og opprettholde lønn.

Fleksitid i rådhuset:

Med fleksitid har man selv, innenfor visse rammer, mulighet til å avgjøre når på dagen arbeidstiden skal legges. Man kan innarbeide ekstra arbeidstid, som så kan avspaseres etter avtale med leder.

Lån til hjemme-PC:

Kommunen tilbyr medarbeidere rentefritt lønnslån til finansiering av PC med tilleggsutsyr til privat bruk.

Intern karriereutvikling:

Permisjonsordning med lønn ved jobbrelevant etter- og videreutdanning. Studieavgiften og utgifter til pensumlitteratur dekkes av arbeidsgiver.

( Skriv ut Skriv ut