Landbruk

Landbruk er fellesbetegnelse på en rekke næringsgrener der dyrking av jord er grunnleggende for produksjonen, det vil si jordbruk (med husdyrbruk), hage-, skog- og meieribruk.

I menyen til venstre - under "Landbruk" - finner du opplysninger om de forskjellige næringsgrenene.

Kontaktinformasjon:

NB: For å være helt sikker på at din e-post blir behandlet raskest mulig, oppfordrer vi deg til å bruke denne adressen: postmottak@ostre-toten.kommune.no

MERK: I stedet for å sende e-post, kan du benytte deg av kontaktskjemaet nederst på denne siden. Meldingen går til vårt postmottak.

Relatert link:

Telefon:

61 14 15 00 (sentralbordet)

Postadresse:

Postboks 24
2851 Lena

Besøksadresse:

Rådhusgata 20
2850 Lena

Direkte henvendelser:

Ada Engødegård, jordbrukssjef:

 • Konsesjon på erverv av fast eiendom
 • Boplikt
 • Driveplikt
 • Fradeling – landbrukseiendom
 • Nydyrking
 • Omdisponering
 • Kjempebjørnekjeks
   
 • 61 14 16 38 (kontor)
 • 61 14 15 00 (sentralbordet)
 • E-post: ada.engodegard@ostre-toten.kommune.no

Åse Marit Skjølås, skogbrukssjef:

 • Forvaltning etter skogloven m/ forskrifter
 • Skogfondsordningen
 • Tilskuddsordninger
 • Skogsbilveger
 • Plantefelt
 • Veiledning/tiltak i skogbruket
 • Bioenergi
 • Samarbeid med grunneierlag og almenningene
 • Fiske- og viltforvaltning
 • Ansvarlig for drift av kommunale skoger og friområder.
   
 • 61 14 16 39 (kontor)
 • 61 14 15 00 (sentralbordet)
 • E-post: asemarit.skjolas@ostre-toten.kommune.no

Sverre Dysthe, landbruksrådgiver:

 • Smil -   Tilskudd til Spesielle miljøtiltak i jordbruket
 • RMP – Regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland
 • Grøfting – Tilskudd til drenering av jordbruksjord
 • Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav
 • Tilsynsnemda for flom- og erosjonssikringsanlegg
 • Kontaktperson mot beitelaga
 • Gård og grendeveger
   
 • 61 14 16 41 (kontor)
 • 61 14 15 00 (sentralbordet)
 • E-post: sverre.dysthe@ostre-toten.kommune.no

Bjørn Hoelsveen, landbruksrådgiver:

 • Produksjonstilskuddsordningene
 • Avløsertilskudd ved sykdom
 • Erstatning ved avlingssvikt
 • Tidligpensjon for gardbrukere
 • Gardskart/landbruksregisteret
 • Bygdeutviklingsmidlene
   
 • 61 14 16 40 (kontor)
 • 61 14 15 00 (sentralbordet)
 • E-post: bjorn.hoelsveen@ostre-toten.kommune.no
( Skriv ut Skriv ut