Aktiviteter for eldre
Allment
Barne- og ungdomsorganisasjoner
Bil og motor
Forsamlingslokaler
Fritid og Hobby
Handel og næringsliv
Humanitære og ideelle foreninger
Idrett og friluftsliv
Jeger- og fiskerforeninger
Landbruk
Livssynsforeninger
Livsynsforeninger
Musikk
Politiske partier
Ungdomsklubber
Velforeninger
List alle


Viser tilfeldig utvalgte

For å se andre, klikk kategoriene over eller gjør et søk.

Initiativ Skreia

Postboks 24, 2851 Lena
Kontakt: Østre Toten kommune
Telefon: 61 14 15 00

Toten og omegn hundeklubb

Bratli, 2847 Kolbu
Web:totenhund.com
Kontakt: Per Ståle Syversen
Telefon: 61 16 16 20

Toten svømmeklubb

Kontakt: Vidar Kjelsrud

Telefon: 90879410

Kolbu /KK Fotball

Web:kolbukk.tk
Kontakt: Frank Nyhuus

Telefon: 918 33 448

Formiddagstreff Tabor

2847 Kolbu
Kontakt: Aslaug Buflaten
Telefon: 61167737

Lensbygda Vel

Lensbygda, 2850 Lena
Kontakt: Hallvard Karlsen
Telefon: 61 16 64 27

Totenviken skolekorps

Kontakt: Sigrun Aaserud

Telefon: 90772850

Liv og Fred

Lensbygdaveien 261
2850 Lena
Kontakt: Marit Opsahl

Telefon: 94887240

Mjøsen strandeierforening

Turistvegen 895, 2372 Brøttum
Kontakt: Reidar A. Løvstuen Løvstad
Telefon:  

Kolbu BU

2847 Kolbu
Kontakt: Tore Røisehagen
Telefon: 61 16 71 08