Aktiviteter for eldre
Allment
Barne- og ungdomsorganisasjoner
Bil og motor
Forsamlingslokaler
Fritid og Hobby
Handel og næringsliv
Humanitære og ideelle foreninger
Idrett og friluftsliv
Jeger- og fiskerforeninger
Landbruk
Livssynsforeninger
Livsynsforeninger
Musikk
Politiske partier
Ungdomsklubber
Velforeninger
List alle


Viser tilfeldig utvalgte

For å se andre, klikk kategoriene over eller gjør et søk.

Viken Mannskor

Kontakt: Pål Blekastad

Telefon: 41243044

Holtenga Velforening

Holtenga, 2847 Kolbu
Kontakt: Helge Olsen
Telefon: 61 16 76 68

Hoff Kirkekor

Nygårdstunet 5, 2850 Lena
Kontakt: Kari Prestesæter
Telefon: 61 16 35 62 / 92 09 23 98

Østre Toten idrettsråd

Web:ostre-toten-idrettsraad.idrettenonline.no
Kontakt: John Skoglund

Toten jakt- og fiskeforening lodd 2

Brustadvegen 1
2847 Kolbu
Kontakt: Erik Olstad 

Telefon: 954 94 251

Hoff vatningsanlegg

Rustadgutua 62, 2850 Lena
Kontakt: Tor Rustad
Telefon: 915 16 506 / 61 16 03 81

Østre Toten Revmatikerforening

Rise, 2850 Lena
Kontakt: Jorun Wills-Hammer,

Telefon: 924 42 037

Østre Toten idrettspark

Kontakt: Svein Nielsen

Telefon: 61 16 01 02 / 472 55 136

Østre Toten Senterungdom

2850 Lena   
Kontakt: Ole Jonny Bråthen
Telefon: