Aktiviteter for eldre
Allment
Barne- og ungdomsorganisasjoner
Bil og motor
Forsamlingslokaler
Fritid og Hobby
Handel og næringsliv
Humanitære og ideelle foreninger
Idrett og friluftsliv
Jeger- og fiskerforeninger
Landbruk
Livssynsforeninger
Livsynsforeninger
Musikk
Politiske partier
Ungdomsklubber
Velforeninger
List alle


Viser tilfeldig utvalgte

For å se andre, klikk kategoriene over eller gjør et søk.

Initiativ Skreia

Postboks 24, 2851 Lena
Kontakt: Østre Toten kommune
Telefon: 61 14 15 00

Toten filmklubb

2843 Eina
Kontakt: Inger C. Årstad
Telefon: 61 19 22 50

Folkeakademiet Østre Toten

Web:www.folkeakademiet.no/folkeakademiet_ostre_toten
Kontakt: Hans Otto Glomseth

Telefon: 90110089

Østre Toten Høyre

Svingen 13, 2848 Skreia
Web:ostre-toten.hoyre.no
Kontakt: Kai Aasen
Telefon: 61 18 90 90 / 61 16 38 04

Hoff vatningsanlegg

Rustadgutua 62, 2850 Lena
Kontakt: Tor Rustad
Telefon: 915 16 506 / 61 16 03 81

Østre Toten Røde Kors Hjelpekorps

Kontakt: Øistein Hatterud
Telefon: 90578376

Mjøsregn S/L vatningsanlegg

2848 Skreia
Kontakt: Olav Slåtsveen
Telefon: 950 38 859

Østre Toten Senterungdom

2850 Lena   
Kontakt: Ole Jonny Bråthen
Telefon:  

Toppen Idrettslag

Web:www.toppingen.no
Kontakt: Dag Solhaug

Telefon: 90101344

Balke Pensjonistlag

Veverivegen 15, 2848 Skreia
Kontakt: Aase Hoel
Telefon: 61 16 35 34