Aktiviteter for eldre
Allment
Barne- og ungdomsorganisasjoner
Bil og motor
Forsamlingslokaler
Fritid og Hobby
Handel og næringsliv
Humanitære og ideelle foreninger
Idrett og friluftsliv
Jeger- og fiskerforeninger
Landbruk
Livssynsforeninger
Livsynsforeninger
Musikk
Politiske partier
Ungdomsklubber
Velforeninger
List alle


Viser tilfeldig utvalgte

For å se andre, klikk kategoriene over eller gjør et søk.

Norges Handikapforbund Innlandet (NHF Innlandet)

Ringveien 26, 2815 Gjøvik
Web:www.nhf.no/index.asp?id=32735
Kontakt:
Telefon: 61 10 83 10

Borglund Vel

2847 Kolbu
Kontakt: Anne Sagstuen Fagervoll
Telefon: 61 16 14 46 / 905 79578

Smitborg grannelag

2848 Skreia
Kontakt: Roar Ulsrud
Telefon: 482 67 798

Filadelpia, Lena - Klubben og ungdomsklubben

Kontakt: Noomi Thorsteinshaugen

Telefon: 958 43 200

Skreiahallen

Web:www.skreiail.no/Skreia-IL/Sidemeny-anlegg/Skreiahallen.html

Bilitt Vel

Rute 513, 2848 Skreia
Kontakt: Per Anton Aaseth
Telefon: 61 16 33 33 / 970 45 169

Skreien Linedanceclub

Bilitt, 2848 Skreia
Web:www.skreienlinedanceclub.com
Kontakt: Vegar Nohr

Telefon: 97595124

Lensbygda søndagsskole

Risdalen 11
2848 Skreia
Web:sondagsskolen.no
Kontakt: Tone Opsahl

Telefon: 99028045

IL Kolbukameratene

Web:www.kolbukameratene.no
Kontakt: Kai Henning Stensrud

Telefon: 90772619

Foreningen Norden Østre Toten

Krabyenga 20
2850 Lena
Kontakt: Arne Birger Nilsen

Telefon: 99513610